História

Spoločnosť NOBA - SMOKER

Spoločnosť Smoker bola založená v roku 1993 v Trenčíne.

Spočiatku sa firma orientovala na predaj tabaku a tabakových výrobkov, ale dopyt a priestor na trhu umožnili rozšírenie sortimentovej ponuky o ďalšie komodity – nápoje, cukrovinky, trvanlivé potraviny, gastro tovar a chladené výrobky. Ako veľkoobchod s potravinami, tabakom, nápojmi, cukrovinkami, drogériov a chladenými výrobkami pôsobí na celom území západného a stredného Slovenska. V súčasnosti má dve prevádzky v Trenčíne a Žiline. Prostredníctvom vlastných vozidiel distribuje tovar do 1500+ nezávislých maloobchodných predajní, stánkov, bufetov, pohostinstiev, reštaurácií, kaviarní, barov, hotelov, jedální a ďalších predajných miest.

Vďaka objemu tržieb patrí firme významné miesto medzi slovenskými veľkoobchodnými organizáciami.

Prihlásenie